dimarts, 11 de març de 2014

Anar de gorra

Parèmia: Anar de gorra.

Variants i sinònims:
  • A la bibilis-bibilis
  • D'arròs
  • De baldraga
  • De bòbilis-bòbilis
  • De bufa
  • De forro
  • De franc
  • Debades
  • Gratuïtament
  • Sense pagar
  • Sense treballs ni despeses
Explicació: Diu Joana al blog El teler del record: «Antigament els criats i servents no usaven capell o barret, com els senyors, sinó gorra. Quan els senyors viatjaven, solien portar algun servidor (criats, cotxers...) que, com ells, s'allotjaven als hostals i a les posades on feien parada. Però l'hostatge del servei era de categoria inferior, tant en el menjar com en el dormir i els hostelers, en fer el compte, deien: "Tants senyors i tants que van de gorra", és a dir, gent de l'acompanyament que no havia de pagar-se l'hostatge.»

Font: Llegit a l'article Anar de gorra del blog El teler del record, del dia 4 de juny de 2006.

Cap comentari: