dijous, 10 de gener del 2013

Durar menys que les falles del Miquelet

Parèmia: Durar menys que les falles del Miquelet.

Origen: Del blog de l'Agrupació de Balls Populars de la Riera de Gaià reprodueixo:
També eren anomenades falles unes alimares o fogates de senyal, que encara en el segle XVIII s’encenien a la nit dalt del Miquelet per a guia deis mariners, les quals foren substituïdes després per unes bolles de pell o cartó, posades al damunt del bastiment que sostenia la campana del rellotge. 
Citen Martí Gadea (Tipos i modismes de la Terra del Gè, I, 81).

Explicació: Fa referència a l'efimeritat d'alguna cosa.

Font: Agrupació de Balls Populars de la Riera de Gaià: Falles: Etimologia del mot (22 de maig de 2006).