dilluns, 22 d’abril del 2013

Vendre's per un plat de llentilles (o llenties)

Parèmia: Vendre's per un plat de llentilles (o llenties).

Explicació: Renunciar a la integritat i als principis en canvi de coses materials.

Equivalents: Venderse por un plato de lentejas [ES].

Origen: Segons Antoni Peris, al Diccionari de locucions i frases llatines, s. v. 'vendre's per un plat de llentilles':
Del personatge bíblic Esaú, fill primogènit d'Isaac, que, en tornar de cacera mort de cansament i de gana, vengué al seu germà Jacob el dret de primogenitura en canvi del plat de llentilles que aquest estava guisant, segons el relat del Gènesi (25.29-34).
Font: Antoni Peris (2001): Diccionari de locucions i frases llatines (Barcelona, Enciclopèdia Catalana, dins la Col·lecció «El calidoscopi. Diccionaris de l'Enciclopèdia»).

dilluns, 8 d’abril del 2013

Ser un tiquis-miquis

Parèmia: Ser un tiquis miquis.

Explicació: Primmirat, excessivament observador dels detalls.

Equivalents: Ser un tiquismiquis [ES] (DCVB 1926-68).

Origen: Segons Antoni Peris, al Diccionari de locucions i frases llatines, s. v. tiquis miquis:
Dels pronoms personals llatins tibi et michi, 'per a tu i per a mi', amb la forma tichi analògica de michi, variant medieval de mihi, i escrit junt.
Nota: També ho trobem escrit tiquis-miquis (DCVB 1926-68).

Font: Antoni Peris (2001): Diccionari de locucions i frases llatines (Barcelona, Enciclopèdia Catalana, dins la Col·lecció «El calidoscopi. Diccionaris de l'Enciclopèdia»).