dilluns, 2 de maig del 2011

A tornajornals

Parèmia: A tornajornals.

Explicació:
  • loc. adv. Fent l’un a l’altre segons aquest faci a aquell (DIEC2). Recíprocament.
  • loc. adv. Ajudant-se mútuament a treballar la terra o a fer una altra feina, de manera que la feina que fa un per l'altre és compensada per la que fa aquest pel primer (DCVB).
Font: Vista a Rodamots.