dilluns, 28 de maig del 2012

Ficar-se (o Posar-se) en camises d'onze vares

Parèmia: Ficar-se (o Posar-se) en camises d'onze vares.

Equivalents: Meterse en camisas de once varas [ES].

Origen: Tradueixo del castellà:
Durant l'Edat Mitjana, la cerimònia d'adopció d'un fill revestia unes formalitats molt peculiars. L'adoptant havia de ficar-se l'adoptat per la màniga, molt ampla, d'una camisa, i treure'l pel coll, i després, com a colofó, li clavava un petó al front. Però llavors, com ara, aquelles adopcions no sempre donaven bon resultat, per la qual cosa, prenent al peu de la lletra els termes del cerimonial, el recel de la gent va encunyar el consell, donat al canidat de l'adopció, que no es fiqués en camises d'onze vares; o sigui, que no consentís ser adoptat per ningú. El modisme ha quedat com exhortació de no barrejar-se en qúestions que ens siguin alienes.
Font: Vist al diari ABC Digital, d'Asunción (Paraguai), en la columna Dichos famosos, del dia 24 de maig de 2004.

dilluns, 21 de maig del 2012

Morir-se (o anar-se'n o quedar) amb la creu dels albats

Parèmia: Morir-se (o Anar-se'n, o Quedar) amb la creu dels albats.

Variants i sinònims: Quedar-se amb sa creu d'ets aubats (quedar aturat d'aconseguir alguna cosa) (Mall) (DCVB 1930).

Origen: Segons Martí Gadea: "S'aplica este modisme tan popular i corrent en la comarca d'Alcoi, als que mòren fadrins o giquets encara, tant d'un sexo com del altre, a quins per lo regular s'els he posa mortalla, ataud y creu blanca".

Explicació: Morir-se fadrí (Bal., Val.) (DCVB 1930).

Nota: Fan referència al DCVB, s. v. 'albat', que recull aquesta citació de Martí Gadea: Tipos y modismes de la terra del Gè, I- b, 8.

Font: Simeó Selga i Ubach (1991): La qüestió dels albats i mortalitat infantil 1722-1770. Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu de Saló i Sufragània de Majà (municipi de Sant Mateu de Bages), dins la revista "Gimbernat" 1991, vol. 15, pàg. 255-262.

dimarts, 15 de maig del 2012

Faltar-li la cabera a algú

Parèmia: Faltar-li la cabera a u.

Origen: Com si et faltara la ‘ploma remera situada al cap de l’ala que dirigeix el colom’.

Explicació: No tindre seny.

Font: Emili Casanova (2005): "Lèxic i cultura popular: la creació lèxica dels colombaires
valencians entre el segle XVIII i el XX
", dins la "Revista d'Estudis Catalans", núm. 18 (2005).