dimecres, 1 de novembre del 2023

Pels llibres de Job, fora devesa

Parèmia: Pels llibres de Job, fora devesa.

Origen: Curiositats de Catalunya, Núm. 22 (Any I, 30-maig-1936): Una locució popular: «Pels llibres de Job, fora devesa», p32 diu:
«Aquest modisme d'ús particular entre el clergat de Girona, enclou un precepte higiènic. Equival a aconsellar que en arribant a la recitació dels llibres del patriarca al·ludit, que comença en la primera Dominica de setembre, és poc convenient el passeig per la nostra albereda. en raó de la humitat que hi regna».
Font: Curiositats de Catalunya, Núm. 22 (Any I, 30-maig-1936): Una locució popular: «Pels llibres de Job, fora devesa», p32.