dimarts, 16 de desembre del 2008

A mansalva

Parèmia: A mansalva.

Explicació:
  • Loc. adv. Sense cap risc (DIEC2).
  • Loc. adv. Sense cap risc, sense exposar-se gens (GDLC, s. v. 'mansalva').
Equivalents: A mansalva [ES] (DRAE) (Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana, s. v. 'mansalva').

Origen: Prové de la fusió de les dues paraules 'mà' i 'salva'. Per això també podem trobar, en plural, la forma A mans salves.