dijous, 1 de gener del 2009

Donar les absoltes

Parèmia: Donar les absoltes.

Origen: Les absoltes són el prec que fa el sacerdot als oficis de funeral.

Explicació: Donar les absoltes (a algú), per tant, és una frase feta que significa donar-lo pràcticament per mort.

Font: Salvador Alsius (1998): Hem perdut l'oremus. Barcelona: Edicions La Campana.