dilluns, 5 de juliol de 2010

Amb tots els ets i uts

Parèmia: Amb tots els ets i uts.

Variants i sinònims:
  • Amb pèls i senyals (SOLSONA 2009)
  • Amb tots els detalls (SOLSONA 2009)
  • Espès i menut (SOLSONA 2009)
  • Fil per randa (SOLSONA 2009)
  • Per peces menudes (SOLSONA 2009)
Explicació: Que no li falta res, maneres de dir una cosa amb tot detall (SOLSONA 2009).

Origen: Prové de les conjuncions llatines ET (conj. 'i') i UT (conj. 'atès que, donat que'), que apareixien repetidament en textos litúrgics i en textos notarials i de contractes (SOLSONA 2009).

Nota: Per etimologia popular, en alguns llocs es diu Amb tots els sets i vuits (SOLSONA 2009).

Font: Ramon Solsona (2009): Secció «La paraula del dia» dins el programa de Ràdio El Món a RAC1, del 6 de novembre de 2009 [mp3].