dilluns, 9 d’agost del 2010

Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu

Parèmia: Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu.

Origen: És una frase d'origen bíblic. Diu Antoni Peris (2001) que és la resposta de Jesús als fariseus que li preguntaren capciosament si era lícit o no de pagar tribut al Cèsar (Mat. 22.21).

Explicació: Cal donar a cadascú el que li pertoca.

Font: Antoni Peris (2001): Diccionari de locucions i frases llatines. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.