dilluns, 31 de gener del 2011

Qui va a Liorna, no torna

Parèmia: Qui va a Liorna, no torna.

Explicació: Liorna és el nom en català de la ciutat italiana de Livorno, situada a la Toscana.

Origen: Resulta que la comunitat jueva a Mallorca era sovint perseguida, sobretot en els segles XVI i XVII. A Liorna, que era un port comercial de gran importància en aquells segles, hi havia una comunitat hebraica que era respectada. En cas de persecució, molts de jueus mallorquins fugien cap a Liorna, i s'hi sentien tan bé, que no en tornaven.

L'esplèndida novel·la de Carme Riera Dins el darrer Blau es basa precisament en els fets històrics que succeïren a Palma entre 1687 i 1691 quan un grup de jueus volia escapar de Mallorca a Liorna.

Font: Vist al blog Les finestres del temps, en un article titulat Vés-te'n a Liorna! (3-12-2010).