dilluns, 28 de febrer del 2011

Fer com el puput, un i prou

Parèmia: Fer com el puput, un i prou.

Explicació: S'aplica al matrimoni que només ha tingut un fill.

Origen: El puput, l'ocell que, segons el poble, quan canta diu el seu nom, pertany a la família dels upupa epops, i una de les seves particularitats és que quan troba un niu es menja els ous i en deixa un de seu perquè la vella del niu l'hi covi.
També referides al puput, hi ha una endevinalla que fa:

«Estudiant que estudies filosofia,
quin és l'ocell que té fills i no en cria?»

I també, en alguns pobles, quan es veu un home que va amb mànigues de camisa, se li sol dir: «Que has sentit cantar el puput?», perquè aquest ocell només canta quan fa molta calor.

Diu Ginestà i Punset:
S' aplica al matrimoni que solsament ha tingut un fill.
El puput, l'aucell que, segons el poble, cuan canta sempre diu el seu nom, perteneix á la familia dels upupa epops, y una de las sevas cosas mes particulars es la de que tants nius com troba se'n menja'ls ous y n'hi pon un perque la vella del niu aquell el covi.
Referent á lo mateix, corra entre la gent del poble una endevinalla que diu:

«Estudiant que estudias filosofia
¿quin es l'aucell que te fills y no'n cria?»
També en alguna pobles cuan se veu á un home que va en mániga de camisa, se li sol dir:
«¿Que has sentit cantá'l puput?»
Y es que aquest aucell solsament canta cuan fa molta calor.
Font: Vista a l'article del general Ginestà Punset, Folk-lorisme. Modismes catalans, a la Revista «Catalunya Artística», núm. 8 (Barcelona, 2 d'agost de 1900), pàg. 122.