dilluns, 17 de setembre de 2012

Per quins cinc sous?

Parèmia: Per quins cinc sous?

Sinònims i variants: Per quins set sous?

Origen: Segons explica el Diccionari català-valencià-balear, s.v. 'sou':
Manera emfàtica de demanar per quina causa o raó, referint-se a una cosa rara, irregular o injustificada. Aquesta locució ve d'un ús medieval que condemnava a pagar cinc sous aquella persona que donava un consell no demanat o que es ficava allà on no el demanaven. 
Explicació: Manera emfàtica de demanar per quina causa o raó, referint-se a una cosa rara, irregular o injustificada.

Font:Diccionari català-valencià-balear (DCVB) (1926-68), s. v. 'sou'.

Agraïment: Moltes gràcies a la Raquel Parera, que m'ho envia a través del Facebook.