dijous, 17 de novembre del 2016

Que n’hi portaràs pocs, de capellans a l’«enterro»!

Parèmia: Que n’hi portaràs pocs, de capellans a l’«enterro»!

Origen: Aquesta locució està relacionada amb l’antic costum de convocar en un enterrament un nombre de capellans proporcional a la condició social del difunt.

Explicació: Portar mala vida.

Lloc: Es diu a Blanes.

Font: Elisa Sola (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes