dimecres, 6 de setembre del 2023

Fer els gegants

Parèmia: Fer els gegants.

Origen: Trobem recollit a la revista Curiositats de Catalunya, núm. 10, p.12 (Any I, 7-març-1936:
«Es que algú ignora què vol dir aquesta frase popular?
Vol dir això: tenir una arrogant figura, dur una vestimenta de reis o de prínceps, sobreeixir tres
canes entre la multitud... i no fer sinó caminar amb un saltironet impropi de llur majestat».
Font: Curiositats de Catalunya, 18 (Any I, 2-maig-1936), Una locució popular: «Ni de gavatx ni de porc, no te'n fiïs viu ni mort», p28.