dimecres, 25 d’octubre del 2023

L'han tancat a la Ferrada

Parèmia: L'han tancat a la Ferrada.

Origen: Enric Claudi Girbal, a Una locució popular: «L'han tancat a la Ferrada», dins Curiositats de Catalunya, Núm. 22 (Any I, 30-maig-1936), p27 diu:
«De temps antic, els bisbes gironins tingueren en el Palau un departament o presó eclesiàstica per als capellans processats per la seva autoritat, coneguda vulgarment per La Ferrada, sens dubte per tenir portes o reixes de ferro. La primera notícia d'aquesta clausura que trobem consignada remunta a últims del segle XV, i consta que fou tancat allí, per mandat del senyor bisbe, un Abat de Sant Pere de Galligans, a qui se seguia causa criminal per haver, en 13 d'abril del 1474, un cosí germà del dit Abat, anomenat Fra Oller, ferit malament a Francesc March Llopart, Prior de Cruïlles i cambrer del Monestir de Sant Pere. Es diu, en el document que tenim a la vista, que el repetit Abat fuit carceratus in carcere ferreo, sen ferrato».
Font: Girbal, Enric Claudi, a Una locució popular: «L'han tancat a la Ferrada», dins Curiositats de Catalunya, Núm. 22 (Any I, 30-maig-1936), p27.