dijous, 26 de febrer del 2009

Anar amb el vestit d'Adam

Parèmia: Anar amb el vestit d'Adam.

Origen: Primer home, creat per Déu el sisè dia de la creació. Segonsd el Llibre del Gènesi, Déu el va fer a imatge isemblança seva. Per crear-lo va formar un cos amb fang i després li va infondre la vida amb una bufada. D'aquesta manera li va conferir l'ànima, immortal i racional. Després Déu va dir "no és bo que l'home estigui sol" i, mentre Adam dormia, li va treure una costella i d'ella en va fer la primera dona, Eva. Adam i Eva van tenir tres fills: Abel, Caín i set. Per extensió es parla dels fills d'Adam per referir-se a tots els éssers humans.

Explicació: Anar amb el vestit d'Adam vol dir anar completament nu. Ser del temps d'Adam equival a ser molt vell o antic. I el nom adam s'ha substantivat per fer-lo equivaler al qui va brut o molt mal vestit.

Font: Salvador Alsius (1998): Hem perdut l'oremus. Barcelona: Edicions La Campana.

2 comentaris:

Galderich ha dit...

Com a anèctoda, cap el 1870 es va celebrar un carnaval a Barcelona en el que s'havia de decidir qui era el guanyador del concurs d'anar amb menys roba.
Els finalistes van ser una senyora que es vestí només en un barret (vestida d'Eva en aquest cas) i el Dr. Letamendi (que va guanyar) amb un estit que el cobria de dalt a baix i que representava el cos disseccionat amb les venes, ossos, òrgans...

Víctor Pàmies i Riudor ha dit...

Gràcies, Galderich. Els teus comentaris sempre enriqueixen la informació del blog!