dilluns, 6 d’abril del 2009

Pixar aigua beneita

Parèmia: Pixar aigua beneita.

Origen: L'aigua beneita o aigua beneïda és l'aigua que ha rebut la benedicció d'un ministre de l'Església i que es fa servir per rendir culte a persones o objectes. S'aspergeix amb el salpasser o hisop. També es posa aigua beneita en unes petites piques que sol haver-hi a l'entrada de les esglésies i en les quals els fidels unten la punta dels dits abans de senyar-se.

Explicació: La frase Pixar aigua beneita s'aplica popularment a les persones que són extraordinàriament devotes.

Font: Salvador Alsius (1998): Hem perdut l'oremus. Barcelona: Edicions La Campana.