dilluns, 16 de gener del 2012

Fer corrucos o corrococos

Parèmia: Fer corrucos o corrococos.

Origen: Naix per onomatopeia dels marrucs del colom (DCVB).

Explicació: Corruquejar, fer afalacs a les dones, a xiquets o a qui vols.

Font: Emili Casanova (2005): "Lèxic i cultura popular: la creació lèxica dels colombaires
valencians entre el segle XVIII i el XX
", dins la "Revista d'Estudis Catalans", núm. 18 (2005).