dilluns, 16 d’abril del 2012

Solsona, ciutat sense ciutadans, seu sense bisbe i pont sense riu

Parèmia: Solsona, ciutat sense ciutadans, seu sense bisbe i pont sense riu.

Origen: Diu Rocafort a la nota 212 de "Geografia", segons recull Farnés (1913):
Al arribar á Solsona, anant-hi des de Cardona, lo primer que á un se li ocorre es que hi ha massa pont per tant poch riu, quasibe sempre axut. Aquesta consideració y'ls fets de quedar la població de la ciutat molt minvada ab les lluytes del passat segle y haver transcorregut molt de temps sense estar provehit lo bisbat, doná lloch á la coneguda dita de que Solsona era una ciutat sense ciutadans, que tenia diocessis sense bisbe y un ont sense riu.
Font: Farnés (1992-99) cita Ceferí Rocafort: "Geografia", dins Geografia General de Catalunya, dirigida per Francesc Carreras i Candi (1913-1918). Barcelona, Casa Editorial Alberto Martín, en 6 vol.