dimarts, 18 de novembre del 2008

Ara li fan el mànec

Parèmia: Ara li fan el mànec.

Origen: Conten que un carnisser del mercat de Sant Agustí de Barcelona portà un ganivet a esmolar a un daguer del carrer dels Carders. Li digué que li duia pressa i que li esmolés com més aviat millor. El dagué li contestà que podia anar a cercar-lo a la tarda. El carnisser hi anà, i no estava llest. Li féu tornar, i tampoc no ho estava. El carnisser tingué de fer molts viatges a casa del daguer, tants que, de tant temps que passà, el daguer ja ni es recordava del que havia de fer al famós ganivet; i, un dia, així que veié entrar el carnisser, sense saber què dir-li i per treure-se'l del davant, li digué: Ara li fan el mànec.

Explicació: Indica que l'afer de què es tracta, està molt lluny de trobar-se en l'estat o en la realització que hom desitja.

Font: Joan Amades (1938): La rondalla i el proverbi. Barcelona - Gràcia. Gràfiques Calmell. Col·lecció «Narracions populars», Vol. II. Pàg. 8-9.