dimecres, 12 de novembre del 2008

Per Sant Martí, la fadrina besa el fadrí, i per Santa Caterina, el fadrí besa la fadrina

Parèmia: Per Sant Martí, | la fadrina besa el fadrí, | i per Santa Caterina, el fadrí besa la fadrina.

Origen: Emili Casademont conta sobre sant Martí:
I hi ha un refrany que diu: «Per Sant Martí, | la fadrina besa el fadrí, | i per Santa Caterina, el fadrí besa la fadrina». Això vol indicar que les fadrines empordaneses ─perquè aquest refrany és molt de l'Empordà─ avui tenen dret a fer un petonet (un petonet innocent i sense cap mena de malícia) al primer fadrí que troben. De la mateixa manera que, per santa Caterina ─que és d'aquí a ben pocs dies, el 25 d'aquest mateix mes─, els fadrins gaudiran d'un privilegi semblant. Aquest simpàtic costum, però, enguany dia s'ha perdut, per bé que abans, segons conta la gent vella de la comarca de l'Alt Empordà, era molt practicat. Com molt practicat és actualment, i en qualsevol època de l'any (no sols el dia de Sant Martí), l'antic i maliciós costum de l'11 de novembre. Un costum que permetia que els homes, al llarg de tota la diada del sant, donessin un copet o fessin una manyagueta al «pompis» de les dones que eren del seu gust...
Font: A l'article El popularíssim Sant Martí, d'Emili Casademont i Comas, publicat al «Diari de Girona», de l'11 de novembre de 2007.