dilluns, 17 de novembre del 2008

Fer cantonades

Parèmia: Fer cantonades.

Origen: Els pretendents, quan no entraven encara a casa de la xicona, solien guaitar i festejar les seues estimades des del carrer, sovint des d’un cantó

Explicació: Esperar-se a carrer, especialment com a festejador (RASPALL-MARTÍ 1994).

Font: Recensió de M. Isabel Guardiola i Savall dins la «Revista d'Estudis Catalans», núm. 20 (2007), sobre l'obra de Joaquim Martí Mestre (2006): Diccionari històric del valencià col∙loquial (segles XVII, XVIII i XIX) (València: Publicacions de la Universitat de València, Col·lecció «Biblioteca Lingüística Catalana», 29, s. v. 'cantonada'.