dilluns, 24 de novembre del 2008

A casa de maturrangues, no hi vagis a buscar gangues

Parèmia: A casa de maturrangues, no hi vagis a buscar gangues.

Origen: La paraula ganga ha experimentat una clara transformació a través dels temps. [...] El primer significat de ganga era una frase familiar al segle XVII, però aquesta frase s'utilitzava molt sovint irònicament, donant-li el sentit contrari al que tenia, d'on la frase "buena ganga es ésa" que segons el Diccionario de Autoridades (1732) es "frase amb què se significa que no és cosa de profit el que s'aconsegueix o es pretén".

I ganga vol dir avui 'cosa apreciable que s'adquireix a poca costa o cosa molt avantatjosa en relació amb el poc preu o feina que ens dóna', i accentuant el seu sentit irònic, serveix també per designar una 'cosa molesta'.

En aquest sentit recordem un apariat satíric que defineix el significat familiar de la ganga. Pertany als Cent Conceyls del Conceyl de Cent, que va escriure, a finals del segle XIX, Pompeu Gener, en un llenguatge irònic i descarat:

A casa de maturrangues
no hi vagis a buscar gangues

Maturranga, tant en català com en castellà, significa 'dona pública'. realment, poques gangues es poden trobar en un bordell.

[Traduït del castellà]

Font: Néstor Luján (1992): Cuento de cuentos, Tomo I. Barcelona: Ediciones Folio. 5ª edición (junio de 1994).