dissabte, 26 d’agost del 2023

A mida de «La Botelleta»

Parèmia: A mida de «La Botelleta».

Origen: Expressió popular que fa referència a Càndida Botella Asensi (germana de l'antic Ministre de Justícia), la propietària de «La Dàlia», una botiga de roba que hi havia al Carrer Major. 
Aquesta frase feta, molt popular entre les modistes, cosidores i  botiguers de roba, té el següent origen. Allà pels anys vint, una dona va anar a «La Dàlia» a comprar un vestidet per a una xiqueta d'uns nou anys, sense dur a la xiqueta, ni la mida ni cap de vestit de mostra. La sinyô Càndida, que era una dona mol grossa, li pregunta a la clienta: «Quina talla vol p'a la xiqueta?» i la clienta respon: «Eh, pos a la seua mida!» (vol dir que al criteri de la dependenta), a la qual cosa contestà Càndida: «Tan grossa està la xiequeta?»
L'anècdota ca fer fortuna, convertida, a hores d'ara, en una exclamació tòpica, entre simpàtica i irònica, que fan servir els professionals: «—Açò, a quina mida ho fem? —A mida de La Botelleta!».

Lloc: Es diu a Alcoi.

Font: Tormo Colomina (1997): Origen dels modismes antroponímics alcoians. Butlletí interior, 1997, Núm. 71, p1174.