diumenge, 27 d’agost del 2023

Parèixer el Masero del Troncal

Parèmia: Parèixer el Masero del Troncal.

Origen: Diuen que per la seua extensió, eixe más tenia set parells de mules per a llaurar, que ell era el masover més ric d'Alcoi, i que tenia, fins i tot, un bon pis a la ciutat. Antigament, la fama del masero del Troncal, devia ser prou gran, car apareix també en una cançoneta popular que diu: «Tio Llorenç / talle'm, talle'm els cabells. / Igual, igual / com el masero del Troncal». El mas del Troncal, amb la seua ermita, data del 1700 i és, si més no, el més gran de tota la Vall. Fita amb el Parc Natural de la Font Roja i està situat a l'esquerra de la carretera Alcoi-Banyeres, passada la urbanització «Montesol».

Explicació: Se li diu a algú que està en posició econòmica prou bona. Tot i la ironia implícita del símil, cal considerar que un mitger de qualsevol finca de la Vall de Polop o de Barxell, les partides rurals més riques i boniques del nostre terme, devia obtenir uns bons ingressos anuals.  

Exemples: Que t'has comprat un atre cotxe! Collons, Rafel, pareixes el masero del Troncal!

Lloc: Es diu a Alcoi.

Font: Tormo Colomina (1997): Origen dels modismes antroponímics alcoians. Butlletí interior, 1997, Núm. 71, p1183.