diumenge, 27 d’agost del 2023

Parèixer la Muller de Don Jeroni

Parèmia: Parèixer la Muller de Don Jeroni.

Origen: És la protagonista d'un arxifamós poema festiu del segle passat, encara molt popular a hores d'ara: «La muller de Don Jeroni / porta postisses les dents / la peluca i les pestanyes / i un ull de vidre també. / Porta una cama de goma / i de fusta porta el braç / i també porta una altra cosa / que jo no la sé explicar. / Pobre, Don Jeroni / en la primera nit / va agarrar la dona / i se'n va anar a dormir / ell que la va vore tota desarmâ / va agarrar la gorra i se'n va anar».

Explicació: Aplicat a qualsevol persona  que porta moltes coses postisses, com ara la perruca, dentadura, pestanyes, etc. .  

Lloc: Es diu a Alcoi.

Font: Tormo Colomina (1997): Origen dels modismes antroponímics alcoians. Butlletí interior, 1997, Núm. 71, p1185.