diumenge, 27 d’agost del 2023

Perlassiete, qué estàs en la came?

Parèmia: Perlassiete, qué estàs en la came?

Origen: D'una banda trau a relluir, en to de burla o menyspreu, el «parlar de la e», que identifica les classes treballadores alcoianes, i per l'altra mostra el poc trellat o manca de seny d'eixe xic que se li acut despertar a l'amic Perlàssia, de matinada, a l'eixida del teatre, tocant amb el pernet de la porta del carrer, tres tocs i repic. Perlàssia es va alçar del llit sobresaltat per l'ensurt i va preguntar: «Qui és?», responent l'amic en to de broma, per fer una gràcia: «perlassiete, Qué estás en la came?». Els Perlàssies són una saga d'argenters i joiers presents a la nostra ciutat, si més no, des de mitjan segle XIX.

Lloc: Es diu a Alcoi.

Font: Tormo Colomina (1997): Origen dels modismes antroponímics alcoians. Butlletí interior, 1997, Núm. 71, p1187.