diumenge, 27 d’agost del 2023

Ser un Javaloies

Parèmia: Ser un Javaloies.

Origen: Tot i ser un modisme valencià general hem optat per incloure'l ací donat el seu interès o curiositat per tractar-se d'un cognom prou conegut a la nostra ciutat.

Explicació: Tot i que el DCVB d'Alcover-Moll dona el significat d'home massa tímid o crèdul, tanmateix, a la ciutat d'Alcoi té tres sentits (tots diferents dels anteriors!), és a dir, per una part un babau o bacora que tots abusen o fan el que volen d'ell, per l'altra, un «menfot», una persona que té igual de tot: «Eh, pos bé, pos vosté té la raó!», sol respondre un javaloies, sense cap passió o interès, davant una discussió en la que pren part o un problema que l'afecta. Aplicat també a qui roman impassible davant una burla i que «no pren el mal per pitjor».   

Lloc: Es diu a Alcoi.

Font: Tormo Colomina (1997): Origen dels modismes antroponímics alcoians. Butlletí interior, 1997, Núm. 71, p1190.