diumenge, 27 d’agost del 2023

Parèixer el Baratillo de Grau

Parèmia: Parèixer el Baratillo de Grau.

Origen: Un «Baratillo» era un lloc de venda, generalment ambulant, és a dir, una paradeta al carrer o prop del mercat, on venien articles molt barats, generalment de segona mà, estesos en terra damunt una lona o manta. El Baratillo de Grau ja era famós cap a 1855, car ens apareix citat al sainet anònim local, editat eixe mateix any, «Mentres passa la diana», on, a més a més, veiem que el Tio Grau el del Baratillo era un personatge principal de la Festa de Moros i Cristians com a Cap de la Cavalleria «en charreteres d'aspart y una chorrera d'astopa». Més tard, en 1871, Joan Batiste Llorens, esmenta per boca de Tona el famós «baratillo», on sens dubte es podia trobar de tot i on el tio Toni compra «el chacó y casaca... / lo mateix que'l instrument». I encara, en 1896, en la publicació abrilenca extraordinària «Terra y Cel o el Cavall de Sent Jordi», trobem una extensa referència al mateix, de quasi tres-cents versos on es relata en tres apartats, la vida tan mísera que portava, les seues anècdotes i episodis festers, i el seu «modus vivendi» en el «baratillo» que posava damunt una estora: un petit espectacle digne de visitar i un lloc popular on tothom anava a xarrar, emprenyar o tafanejar. Pel que sembla, el Tio Grau era un cèlebre personatge amb «molt de palique» i poques ganes de fer faena, que es passava mig matí assegut, xarrant amb la gent, davant el referit «baratillo». Sens dubte, un home i un ngoci singulars.

Explicació: Fa referència al famós Baratillo de Grau que eixia al mercat a vendre una gran varietat d'objectes de segona mà, a meitat i finals del segle passat i , potser, a primeries del present. Referit a una botigueta, té el sentit, per una part, d'estar tot arreu, molt rebolicat, en desordre enmig d'un batibull d'articles variats, i per l'altra, que tots els articles són de baixa o molt poca qualitat. També s'aplica, esporàdicament, a qualsevol estança, cambra o habitació on regna el desordre.  

Exemples: 
  • Allò no era una botiga, home! Allò pareixia el Baratillo de Grau! 
  • A vore quan arregleu este quarto, que pareix que siga el Baratillo de Grau!
Lloc: Es diu a Alcoi.

Font: Tormo Colomina (1997): Origen dels modismes antroponímics alcoians. Butlletí interior, 1997, Núm. 71, p1182-1183.