diumenge, 27 d’agost del 2023

Parèixer la família del Melero

Parèmia: Parèixer la família del Melero.

Origen: Segons contaven els ancians dels anys seixanta, el Melero era un xicot alcoià molt conegut, del darrer terç del segle passat, que es guanyava la vida venent mel. No cal dir que el referit personatge està totalment desvinculat de qualsevol alcoià actual que porte el sobrenom en qüestió, la qual cosa seria una mera coincidència. Per a més informació complementària, vegeu el modisme «Ser de la família del Melero».

Explicació: Sol emprar-se com a exclamació de caire despectiu, aplicat a famílies «que són un desastre», els membres de la qual no tenen trellat ni formalitat ni serietat, o bé que tenen un comportament social que,  per diversos motius, deixa molt a desitjar, i que, per tant, són la riota de la gent o reben la crítica contínua dels veïns.  

Exemples: Que t'has comprat un atre cotxe! Collons, Rafel, pareixes el masero del Troncal!

Lloc: Es diu a Alcoi.

Font: Tormo Colomina (1997): Origen dels modismes antroponímics alcoians. Butlletí interior, 1997, Núm. 71, p1185.