diumenge, 27 d’agost del 2023

Parèixer el femer del Tio Ratolí

 Parèmia: Parèixer el femer del Tio Ratolí.

Origen: El Tio Ratolí, que més tard tenia un magatzem de drap vell en el Camí, va prosperar i va comprar la Casa de Ratolí, entre el Cine Calderon i la Font de la Petxina, es dedicava, al segle passat, a arreplegar el fem dels animals que passaven pels carrers d'Alcoi, i ho venia als maseros, a tants quinzets el cabàs, per a femar els bancals. Tenia el femer pel Viaducte, a l'esquerra de l'entrada al Recinte Firal (ara dipòsit municipal de cotxes), en una «serrella», que en alcoià vol dir «bancals molt erms, però sense arribar a ser terreny de serra».

Explicació: Aplicat als llocs on està tot molt brut.  

Exemples: Redeny, açò pareix el femer del Tio Ratolí!

Lloc: Es diu a Alcoi.

Font: Tormo Colomina (1997): Origen dels modismes antroponímics alcoians. Butlletí interior, 1997, Núm. 71, p1183.